Son Güncelleme: 15.12.2017

Hakkımızda

Türk Oftalmoloji Derneği’nin süreli, bilimsel ve tek yayın organı olan Türk Oftalmoloji Dergisi, Ocak 1929 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Türk oftalmologlarının çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına tanıtmak amacıyla ilk yıllarda Türkçe ve Fransızca yayınlanan dergimiz, çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle bazı dönemlerde yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. 1971 yılından itibaren kesintisiz olarak yayınlanan Türk Oftalmoloji Dergisi, oftalmoloji ile ilgili tüm konularda, Türkçe ve İngilizce dillerinde, bağımsız ve önyargısız tek-kör hakemlik ilkeleri ile değerlendirilerek kabul edilmiş eserleri yayınlar. Dergi düzenli aralıklarla yılda altı sayı olarak basılır, gereksinim duyulur ise özel sayılar da çıkartılır.

Türk Oftalmoloji Dergisi’nin hedefi, oftalmoloji konusunda uluslararası düzeyde, nitelikli ve özgün araştırmaları düzenli aralıklarla yayınlamaktır. Bununla birlikte, derleme yazıları, olgu sunumları, editör görüşü, editöre mektuplar, eğitim yazıları ve kongre/toplantı duyuruları da yayınlanır.

Göz Hastalıkları alanlarında çalışan hekimler ve bu konulara ilgi duyan diğer tüm sağlık profesyonelleri derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Yayın politikaları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals  (ICMJE Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

Türk Oftalmoloji Dergisi, PubMed Central (PMC), Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO Database, Scopus, CINAHL, Proquest, Turkish Medline-National Citation Index ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenir.

Açık Erişim Politikası

Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Abone İşlemleri
Türk Oftalmoloji Dergisi, Türk Oftalmoloji Derneği üyelerine ücretsiz gönderilir. Adres değişiklikleri bağlı olduğu şube ve yazı işleri sorumlusuna derhal bildirilmelidir. Ait olduğu dönemler içinde dergi eline ulaşmamış aboneler, yazı işleri sorumlusuna müracaat etmelidirler. Derginin tüm sayılarına ücretsiz olarak www.oftalmoloji.org adresinden tam metin ulaşılabilinir. Dergiye abone olmak isteyen kişiler Türk Oftalmoloji Derneği’ne başvurmalıdır.

Üyelik İşlemleri
Türk Oftalmoloji Derneği
Banka Hesabı: Yapı Kredi Bankası, Şehremini Şubesi 65774842
IBAN:  TR 10 0006 7010 0000 0065 7748 42  
Yıllık Abone: Yurt içi: 100.-TL (KDV Dahil)  
Yurt Dışı: 100 USD (Tax Incl.)

Yazışma Adresi
Baş Editör, Prof. Dr. Murat İrkeç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye / Ankara
Tel: +90 212 621 99 25 Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: mirkec@hacettepe.edu.tr

Sekretrya, Arzu Sevdasız
E-posta: dergi@oftalmoloji.org - sekreter@oftalmoloji.org
Adres: Avrupa Konutları Kale, Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sk.
9. Blok No: 2 Kat:1 Ofis:1 Zeytinburnu-İstanbul-Türkiye
Tel: +90 212 801 44 36/37 Faks: +90 212 801 44 39
İnternet Sayfası: www.oftalmoloji.org

İzinler
Baskı izinleri için başvurular dergi ofisine yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Murat İrkeç
Adres: Avrupa Konutları Kale, Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sk.
9. Blok No: 2 Kat:1 Ofis:1 Zeytinburnu-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 801 44 36/37 Faks: +90 212 801 44 39
İnternet Sayfası: www.oftalmoloji.org
E-posta: dergi@oftalmoloji.org - sekreter@oftalmoloji.org

Reklam
Reklam ile ilgili başvurular dergi edit.rüne yapılmalıdır
Adres: Avrupa Konutları Kale, Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sk.
9. Blok No: 2 Kat:1 Ofis:1 Zeytinburnu-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 801 44 36/37 Faks: +90 212 801 44 39
İnternet Sayfasıwww.oftalmoloji.org
E-posta: dergi@oftalmoloji.org - sekreter@oftalmoloji.org

Yayınevi Yazışma Adresi
Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093 Fındıkzade-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25 Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: info@galenos.com.tr

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi dergi sayfalarında ve www.oftalmoloji.org web sayfasında yayınlanmaktadır.

Materyal Sorumluluk Reddi
Türk Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör, Editörler Kurulu ya da yayıncının görüşü değildir; Editör, Editörler Kurulu ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde acid-free kağıt kullanılmaktadır.

Dergi Hakkında

Form

Dernek

Faydalı Linkler

Uygulamalar