Original Article

Limbal Conjunctival Autograft Techniquefor Recurrent Pterygium
 • Ahmet Özer
 • Nazmiye Erol
 • Hüseyin Gürsoy
 • Afsun Şahin
 • Hikmet Başmak
Turk J Ophthalmol 2013; 43: 241-244 DOI: 10.4274/tjo.43.26213
Comparison of efficacy limbal conjunctival autograft for treatment of primary and recurrent pterygium - Original Article
 • Özlem Yalçın Tök
 • Fatma Akbaş Kocaoğlu
 • Seyhan Dikci
 • Ayşe Burcu
 • Firdevs Örnek
Turk J Ophthalmol 2009; 39: 256-261
Results of Limbal Conjunctival Autograft Transplantation in Primary and Recurrent Pterygium Surgery
 • Raşit Kılıç
 • Tülay Karacan Erşekerci
 • Gökay Göktolga
 • Sebile Üstün Çomçali
 • Alperen Ağadayı
Turk J Ophthalmol 2014; 44: 449-453 DOI: 10.4274/tjo.59489

Other

The Long-Term Results of free Limbal Conjunctival Autografting in Primary and Recurrent Pterygium Surgery
 • Kuddusi Erkılıç
 • Abdullah Özkiriş
 • Ayşe Öner
 • Nilgün İlgün
 • Hakkı Doğan
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 215-219