Volume 34, Issue 6

November 2004
(16) Other

Cover

Cover Page


Other

Hakem Indeksi
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 0-0
Konu Indeksi
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 0-0
Yazar indeksi
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 0-0
A New Turkish Near Reading Chart Which Covers International Standards
 • Sait Eğrilmez
 • E. Deniz Eğrilmez
 • Cezmi Akkın
 • Mahmut Kaşkaloğlu
 • Ayşe Yağcı
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 404-412
Limbal-Conjunctival Autograft Transplantation for Treatment of Recurrent Pterygium
 • Gürsel Uludogan
 • Nuri Ceyhan
 • Naci Sakaoğlu
 • Şahin Sevim
 • Suphi Acar
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 413-417
Comparison of Travoprost and Latanoprost in Patients with Primary Open Angle Glaucoma and Ocular Hppertension
 • Ekrem Kurnaz
 • Anıl Kubaloğlu
 • Eda Evliyaoğlu
 • Yasin Yılmaz
 • Yusuf Özertürk
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 418-423
Açik Göz Yaralanmalarinin Yas, Meslek ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Degerlendirilmesi
 • Yelda Özkurt
 • Ayşe Yeşim Oral
 • Özkan Kocamış
 • Arzu Çömez
 • Özgül Karacan
 • Tuğrul Erbaydar
 • Ömer Kamil Doğan
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 424-428
Effect of Pupil Dilation on Scanning Laser Polarimetry Measurements
 • Hakan Özkan
 • Vuslat Pelitli Gürlü
 • M.Levent Alimgil
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 429-432
The Effect of Panretinal Photocoagulation on the Reproducibility of Sensitivitiy Measurements of Different Visual Field Regions
 • Semir Hacıoğulları
 • Cemil Apaydın
 • Yusuf Akar
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 433-438
The Incidence of Retinopathy Among Premature Babies and Zone, Grade Relationship in ROP Diagnosed Eyes
 • Aytekin Apil
 • Hasan Vatansever
 • Ersin Oba
 • Baha Buğra Akdemir
 • Ulviye Yiğit
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 439-444
Retinal Vein Occlusions
 • Özlem Balcı
 • Ercan Öngör
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 445-455
Indocyanine Green Angiography in Diagnosis of Polypoid Choroidal Vasculopathy
 • Şansal Gedik
 • Simge Bozbeyoğlu
 • Gürsel Yılmaz
 • Yonca Aydın Akova
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 456-460
Sebaceous Gland Carsinomas of the Eyelid
 • Özlem Balcı
 • Gönül Peksayar
 • Samuray Tuncer
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 461-465
Correction of Cicatricial Entpropion in A Case of Stevens-Johnson Syndrome With Anterior Lameller Reposition
 • Özlen Rodop Özgür
 • Levent Akçay
 • Kurtuluş Yıldız
 • Ömer Kamil Doğan
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 466-472
The Relation Between Congenital Ptosis and Strabismus
 • Haydar Erdoğan
 • Atilla Argın
 • Müslime Yalaz
 • Gülhanım Hacıyakupoğlu
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 473-479
Changing Corneal Findings in Reactivation of Epstein-Barr Virus Chronic Stromal Keratitis
 • Erdal Aytuluner
 • Ercan Mensiz
 • Buket Cicioğlu Arıdoğan
 • Selçuk Kaya
Turk J Ophthalmol 2004; 34: 480-484