Volume 32, Issue 6

November 2002
(29) Other

Cover

Cover Page


Other

2002 Konu İndeksi-Yazar İndeksi
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 0-0
Yazar İndeksi
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 0-0
Viscocanalostomy; The Success and Results
 • Nusret Özdemir
 • Altan A. Özcan
 • Suphi Sarı
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 804-808
Our Results of Levator Aponeurosis Surgery in Cases with Blepharoptosis
 • Savaş Özay
 • Güldal Ersoy Koca
 • Feyza Önder
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 809-818
Affects of Topical Timolol, Carteolol and Betaxolol on Plasma Lipid Profile
 • Nükhet Teker
 • Ulviye Yiğit
 • Nur Sur
 • Betül Çakmak
 • Feyza Önder
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 819-823
Effect of Intraocular Lens Biomaterials on Posterior Capsular Opacifaction After Phacoemulsification
 • S. Gökhan Kerci
 • Süheyla Köse
 • Cezmi Akkın
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 824-827
Free Iris Cysts in the Anterior Chamber
 • F. Hakan Öner
 • Süleyman Kaynak
 • Nilüfer Koçak
 • Güray Çıngıl
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 828-831
A Comparison of 6 Months Results of Photodynamic Therapy for Classic Versus Classic and Occult Choroidal Neovascularization in Patiens With
 • Murat Karaçorlu
 • Engin Bürümcek
 • Hakan Özdemir
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 832-837
The Effect of Ophthalmic Viscoelastic Devices on the Behaviour of Cultured Human Lens Epithelial Cells
 • Sinan Emre
 • Önder Üretmen
 • İbrahim Tuğlu
 • Cezmi Akkın
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 838-844
Bacterial Contamination of Eye Drops Used in Eye Clinics
 • Cengiz Akarsu
 • Pelin Taner
 • Dilek Kılıç
 • Ahmet Ergin
 • Sedat Kaygusuz
 • Engin Demirbaş
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 845-848
Medical and Surgical Management of Angle Recession Glaucoma
 • İnci Koçak-Midillioğlu
 • Aylin Karalezli
 • Ilgaz Yalvaç
 • Ümit Ekşioğlu
 • Sunay Duman
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 849-855
Ophtalmological Symptoms in Carbon monoxide Intoxication
 • F. Hakan Öner
 • Abdullah Karaca
 • Meltem F. Söylev Bajin
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 856-858
Cosmetic Purpose in Strabismus Surgery
 • Serhun Tacer
 • Titap Yazıcıoğlu
 • Yusuf Özertürk
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 859-862
Clinical Evaluation of Blunt Eye Traumas
 • Şebnem Kargi
 • D. Pınar Demirbay
 • Pınar Özdal
 • İbrahim Mete Yarpuz
 • Bayram Çalışkan
 • Mehmet Yasin Teke
 • Esin Fırat
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 863-868
Etiology and Characteristics in Our Patients with Vitreous Hemorrhage
 • C. Ateş Yanyalı
 • Yeşim Bayrak
 • Deniz Özmen
 • Hayrullah Karaağaç
 • Ahmet Fazıl Nohutcu
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 869-873
Kemodenervasyon ve Cerrahi Dışı Diğer Tedavi Prensiplerinin Abdusens Paralizisindeki Yeri
 • Ayşe Gül Koçak Altıntaş
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 874-880
Penetrating Keratoplasty After Korneal Perforation
 • A. Serhan Gazyağcı
 • Koray Budak
 • Yonca Aydın Akova
 • Bekir Sıtkı Aslan
 • Sunay Duman
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 884-887
Astigmatic Changes and Effecting Factors Folloving Final Suture Removal in Partial Penetrating Keratoplasty Cases
 • E. Cüneyt Işık
 • Üzeyir Günenç
 • F. Hakan Öner
 • Mehmet Ergin
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 888-895
A Family with Schnyder's Crystalline Dystrophy
 • Murat Köksal
 • Şebnem Kargı
 • Gökhan Gürelik
 • Fikret Akata
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 896-901
Amniotic Membrane Transplantation for Ocular Surface Reconstruction
 • Aylin Ertan
 • Yonca Aydın Akova
 • Pınar Aydın
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 902-908
Comparison of the Tear Film Osmolarity in Different Types of Contact Lens Wearers
 • Güzin İskeleli
 • Yunus Karakoç
 • Özlem Aydın
 • Hüseyin Yetik
 • Hasim Uslu
 • Melda Kızılkaya
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 909-913
The Effect of Gas Permeable Contact Lenses on Visual Acuity After Penetrating
 • Lale Közer Bilgin
 • Ersel Özkılıç
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 914-918
Penetrating Keratoplasty in Children
 • Ayşe Burcu Nurözler
 • H. Nida Şen
 • Koray Budak
 • Fatma Gül Yılmaz Çinar
 • Sunay Duman
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 919-923
Keratoplasti Sonrasi Astigmatizmada Selektif Sütür Aliminin Erken ve Geç Dönem Sonçlari
 • Sait Egrilmez
 • Ayse Yagci
 • E. Deniz Egrilmez
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 924-931
The Effect of the Intraocular Lens Manipulation on the Prognosis of Penetrating Keratoplasty for Pseudophakic Bullous Keratophaty
 • Ayşe Burcu Nurözler
 • Emrah Altıparmak
 • Hande Telek Karagüzel
 • Yasemin Karagöz
 • Sunay Duman
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 932-937
A Very Rare Tumor of the Lacrimal Sac: Hemangiopericytoma (A Clinico-Pathologic Case Report)
 • Savaş Özay
 • Feyza Önder
 • Ömer Faruk Atay
 • Avni Ceylan
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 938-943
Evaluation of Contrast Sensitivity Function in Pterygia
 • Sıtkı Samet Ermiş
 • Ümit Ü. İnan
 • Faruk Öztürk
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 944-947
Fixation of Silicon Tubes With Silicon Sleeve in Dacryocystorhinostomy Operations
 • Ömer Faruk Recep
 • Metin Yıldız
 • Süleyman Mesut Karaatlı
 • Ayşe Turan
 • Hikmet Hasıripi
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 948-951
Conjunctival Pigmented Melanocytic Lesions
 • Ali Hakan Durukan
 • Mükerrem Safalı
Turk J Ophthalmol 2002; 32: 952-958