Volume 35, Issue 2

March 2005
(15) Research Article, (1) Review

Cover

Cover Page


Research Article

The Effectiveness of Chemical Denervation whit Botulinum Toxin A in the Treatment of Blepharospasm and Hemifacial Spasm
 • Ferda Çiftçi
 • Koray Karadayı
 • Tamer Fazil Yıldız
 • Tuğrul Akın
 • Yıldıray Yıldırım
 • Oğuz Gülecek
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 84-92
Therapeutic Approach in Patients whit Chronic Progressive External Ophthalmoplegia
 • Atilla Argin
 • Haydar Erdoğan
 • Müslime Yalaz
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 93-99
Exehanging Anterior Chamber Intraocular Lens whit Transsclerally Fixated Intraocular Lens in Combination whit Penetrating Keratoplasty
 • Gürkan Erdoğan
 • Süleyman Kuğu
 • Erdal Tanay Oğuz
 • Ömer Kamil Doğan
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 100-103
Senil Kataraktli Olgularda Psödoeksfolyasyon Sendromu; Prevalans, Cerrahi Komplikasyonlar ve Deneyimin Önemi
 • Hasan Erbil
 • Teoman Ongan
 • Hasan Horoz
 • Esma Duru
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 104-109
The Effect of Corneal Incision Size on Surgically Induced Astigmatism in Phacoemulsification Surgery
 • Özgür Öğreten
 • Fevzi Akkan
 • Jülide C. Umurhan
 • Kadir Eltutar
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 110-112
Phacoemulsification Cataract Extraction and Poster Chamber Intraocular Lens Implantation in Patients whit Uveitis
 • Tülay Akçetin
 • Fevzi Akkan
 • Kadir Eltutar
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 113-117
Color Doppler Imaging of Ophtalmic Artery Blood Flow Velocity in Pseudoexfoliation Syndrome and Evaluate the incindenece of Transient Ischemic Attack
 • Ahmet Kaya
 • Nilüfer Koçak
 • Nese Okkay
 • Meltem F. Söylev
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 118-125
Viskoelastik Tarafından Tetiklenen Glokom
 • Volkan Dayanır
 • Erkin Kır
 • Özlem Polatlı
 • Turgay Aktunç
 • Sema Oruç Dündar
 • Seyhan S. Özkan
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 126-131
Early Period Resuls of Deep Sclerectomy ant T-Flux Implantation in Cases of Open Angle Glaucoma
 • Mehmet Samancıoğlu
 • Dilek Türkmen
 • Semih Cilsim
 • Burak Bilgin
 • Kadir Eltutar
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 132-136
Efficacy of Modified Grid Laser Photocoagulation for Diabetic Maculopathy After Phacomulsification and Intraocular Lens Implantation
 • Aysu Karatay Arsan
 • Arda Kayman Güveli
 • Ömer Kamil Doğan
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 137-142
Pars Plana Vitrectomy and Intravitreal Phacoemulsification for Dislocated Crystalline Lens during Cataract Surgerey
 • Fatih Horozoğlu
 • C. Ateş Yanyali
 • Erkan Çelik
 • Ahmet Fazıl Nohutcu
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 143-149
The Outcome of Screening for Retinopatehy of Prematurity in Premature Infants
 • Filiz Afrashi
 • Tansu Erakgün
 • Jale Menteş
 • Cezmi Akkın
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 150-154
Isolated Ocular Traumas in Chidhood
 • Birsen Gökyiğit
 • Serpil Akar
 • Aslıhan Öztürk
 • Ömer Faruk Yılmaz
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 155-162
Clinical Features and Prognosis of Vogt-Koyangi-Harada Disease
 • Esra Güney
 • İlknur Tuğal Tutkun
 • Meri Urgancıoğlu
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 163-170
Sino-Orbital Fistüllerin Cerrahi Onarımı: İki Aşamalı Mukokutanöz Transpozisyon Flebi
 • Özgür Yalçınbayır
 • Berna Akova
 • Muhsin Salkaya
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 171-176

Review

Small Pupil Phacoemulsification
 • Tayfun Bavbek
 • Sumru Önal
Turk J Ophthalmol 2005; 35: 177-184